Tävlingsfunktionärsutbildning (Öppet Vatten)

  • 2 maj 2022

Svensk Simidrott bjuder härmed in till en digital tävlingsfunktionärsutbildning med fokus på tävlingar i Öppet Vatten den 21 maj.

Det ideella engagemanget kopplat till VSS är ovärderligt och fyller en viktig funktion för våran fortsatta utveckling. Ett sätt att bidra till detta är genom att utbilda sig till tävlingsfunktionär. I rollen som funktionär finns det i sin tur ett flertal olika arbetsuppgifter och som även kan komma att variera mellan olika arrangemang. Under utbildningen kommer du att lära dig mer om hur tävlingar i Öppet Vatten är organiserade och vad en funktionär har för uppgift i samband med ett arrangemang.

För mer information och anmälan, klicka här.
Sista anmälningsdagen är tisdagen den 17 maj.