Styrelse

Styrelse vald vid årsmötet 2024

Ordförande
Fredrik Sterling
Mail

Kassör
Jonny Nilsson
Mail

Vice Ordförande
Per Vikner
Mail

Sekreterare
Thomas Singelman

Övriga ledamöter
Lars Ekdahl
Linnea Hekne
Mats Engström