Styrelse

Styrelse vald vid årsmötet 2022

Ordförande
Fredrik Sterling
Mail

Kassör
Sofia Johansson
Mail

Vice Ordförande
Mats Engström
Mail

Sekreterare
Thomas Singelman

Övriga ledamöter
Pär Vikner

Suppleant
Henrik Kamsvåg