Klass-Simmet/Bästa Fyran

Västerås Simsällskap och Västmanlands Skolidrottsförbund
inbjuder till
Bästa 2:an, Bästa 3:an och Bästa 4:an

Datum:
Torsdag 22 maj 2014
Plats:
Lögarängsbadet
Tid:
Samling från kl 08.30
Start
kl 09.00
Grenar:
Gren 1. år 2 25m flickor
Gren 2. år 2 25m pojkar
Gren 3. år 3 25m flickor
Gren 4. år 3 25m pojkar
Gren 5. år 4 25m flickor
Gren 6. år 4 25m pojkar
Gren 7.
Bästa 2:an Lagkapp 4x25m för klasslag
(2 flickor och 2 pojkar i laget)
Gren 8.
Bästa 3:an Lagkapp 6x25m för klasslag
(3 flickor och 3 pojkar i laget)
Gren 9.
Bästa 4:an Lagkapp 8x25m för klasslag
(4 flickor och 4 pojkar i laget)
Anmälan:
Anmälan till lagkapperna (gren 7, 8 och 9) sker via www.bastafyran.se
(Klicka på ”Anmälan” och välj ”Västerås” i listan).
Anmälan senast fredag 16 maj 2014.
Anmälan till grenarna 1-6 mailas till info@vasterasssim.nu
senast fredagen 16 maj 2014
Ange skolan namn, kontaktperson, mobil och mailadress.
Ange namn på de elever som ska delta i individuell gren dvs gren 1-6.
Namn på de elever som ingår i enbart lagkapp ska inte uppges.
Priser:
Medalj till de tre främsta i varje gren. De individuella grenarna (gren 1-6) delas upp i två klasser – Tävlingssimmare och Övriga.
Frågor:
Janne Olsson Västerås Simsällskap, 021-186236 (tonval 2) info@vasterassim.nu

Klicka här för att skriva ut inbjudan (pdf)

Klicka här för att se resultaten (pdf)