VSS Krishantering

Här nedan finns dokument som hjälp vid eventuella händelser/olyckor.

Checklista vid allvarlig olycka uppdaterad oktober 2023

Stor krishanteringsplan VSS 2023

Krishanteringsplan (pdf)