SumSim äldre

Träningstider
SumSim äldre

Träningstider från och med V32 HT 2023
Tiderna nedan gäller tid i vattnet, tider för landträning meddelas av tränarna.


Måndag Insläpp 17.45 Start 18.00 Slut 20.00
Tisdag Insläpp 15.45 Start 16.00 Slut 18.00
Torsdag Insläpp 15.45 Start 16.00 Slut 18.00
Fredag insläpp 05.45 Start 06.00 Slut 07.30
Lördag Insläpp 07.45 Start 08.00 Slut 10.00
Söndag Insläpp 18.15 Start 18.30 Slut 20.00


Tränare
Fredrik Halvarsson
Frida Bergren
Leo Sandberg

Beskrivning

Verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 15-17år. Den omfattande träningsnivå kommer att göra det svårt att kombinera med andra aktiviteter.

Mål

En kontinuitet i träningen är nödvändig dvs. hög träningsnärvaro under lång tid.
Huvudfokus på fortsatt utveckling av det aeroba systemet dock med större inslag av anaerob träning.
Större specialisering och till viss del individualiserad träning än tidigare nivåer.
En ökning av antalet flerdagstävlingar samt läger kommer att erbjudas.
Skollov kan utifrån planering att användas för att öka träningsbelastningen.
3-peaks periodisering är normen för att tillgodose tillräcklig längd på träningsperioderna.
Stor andel kompletterande träning på land, både allmän och individualiserad.
Sum-Sim (höst&sommar) är måltävlingar, de främsta i gruppen kan även vara kvalificerade för JSM/SM.