Nominera till den nya styrelsen i Mellansvenska Simförbundet

  • 30 jan 2024

Nu är det dags att nominera kandidater till Mellansvenska Simförbundets styrelse, revisorer samt valberedningen.

MSSFs valberedning bjuder härmed in medlemmar i föreningar inom MSSF att nominera kandidater till de olika uppdragen.

I nomineringen ska det framgå:

  • Vem som nomineras
    Mejladress samt telefonnummer
    En liten motivering till varför denna person nomineras.
    Viktigt är att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen. Vänligen skriv också detta i ditt nomineringsmejl.

För att valberedningen ska hinna göra sitt arbete önskar de få in nomineringarna senast den 14 februari.

Nomineringar för styrelsen och revisorer skickas till mejladress: anders@swefloor.se

Nomineringar till valberedningen skickas till mejladress: kansli.mssf@vstmidrotten.se

Läs valberedningens brev för mer info